2014. november 27., csütörtök


  OKT.  23.TÚRA  2014.NOV.24.  BÁNYAHEGYI EH.-TOKOD    "Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. 
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. 
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs. "

  Keresztúry Dezső: Sírvers


Emlékmű Pusztamaróton       
   
Katonasír Péliföldszentkereszten   

     A mai túránk során a szokottnál is több történelmi emlékhelyet , katonasírt,hősi emlékművet érintettünk,így  a napi teljesítményünk a hazáért halt hősök emlékének ajánljuk. 


      Egy kicsit rápihenve(egyrészt az időjárás sem volt a múlt héten tökéletes) a mátrai túránkra a  mai napon folytattuk az OKT bejárását,a Gerecsében túráztunk a  Bányahegyi Eh.és Tokod közt ,kb 26 km-en.


    A szokásos hajnali indulás után háromnegyed nyolc tájékán szálltunk ki az autóból a tokodi vörösmárvány bányába vezető üzemi út sorompójánál.Barátaink gyorsan elindultak Tokod fele ,hogy onnét teljesítsék a mai penzumot.
     
      Igaz,Tardost nem érinti az OKT útvonala,de a teljesítők nagy része meglátogatja a falut,mely elsősorban kőbányászatáról ismert,az oklevelek a XIII.-ik sz.első negyedében említik először.http://hu.wikipedia.org/wiki/Tardos_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
Tardos,rk. templom


     A mai napot a már jól ismert,köves ,sziklás üzemi úton kezdtük a Z.gif   jelzésen. A szuszogtató,meredek emelkedőn bemelegítésként kényelmes tempóban értük el a már ismert öreg,odvas tölgyet.
Egy ember is belefér az oduba
A jellegzetes fa mögött elvégeztük a hatalmas csernél a mai nap első pecsételését .
    Az adminisztráció után É felé indultunk a K.gif  és M+.gif   jelzésű ösvényen. A szekérutat jobbról vegyes erdő és az egykori kisvasút töltésének nyoma kísérte,balról pedig egy fenyves.Leérve a völgybe,mely a Gerecse és a Bányahegy közt húzódik bükkösben kezdtük meg a kapaszkodást a Gerecse oldalában. Elérve egy hatalmas tarvágást, utunkba becsatlakozott a K+.gif ,melyen Tardosra lehet visszajutni.
   Innét előbb vegyes,majd bükk erdőben haladtunk tovább,kisebb emelkedőkkel és lejtőkkel melyek tempós haladást tettek lehetővé a hatalmas,több száz éves Sandl-hársig.,melyre egy kereszt is került 2012-ben.


A Sandl hárs a kereszttel
   Szintben haladtunk tovább kb.600 m-t,egy fiatalos kerítése mellett ,jobbról a Nagy-Gerecse magasodott. Pár száz méter után értük el a következő ellenőrző pontot, a Gerecse Üdülőt(Serédi-kastély),mely hányatott sorsa során volt az egykori pártállam kiváltságos tagjai gyerekének a pihenőhelye is,jelenleg a Ferences rend tarja fenn.http://franka-egom.ofm.hu/index.php?id=seredi-nyaralo-a-gerecseben
Szigorúan körbekerítve és eézárva

  Rövid pihenés , adminisztráció után számba vettük a megtett szakaszt.A erdészháztól idáig 4 és fél km-t haladtunk,miközben emelkedtünk cca 150 és ereszkedtünk kb. 85 m-t.Minderre 49 percre volt szükségünk.

   A pecsételés után a kastély kerítésének közepe táján a K.gif  balra kanyarodott,itt láttuk meg előszőr a TV-tornyot,a Nagy -Gerecse csúcsán,melyet a nap folyamán jó párszor felfedezhettünk még. Pár lépés után jobbra tért az ösvényünk. 
Ez utóbbi letérésnél alternatívaként el lehet menni a Tűzköves-barlang aknájáig,de mi ezt kihagytuk,mivel még sok volt hátra és most már korán sötétedik. Az idő is elég borús,felhős volt,így nem akartunk kockáztatni. Szerencsére esőt nem kaptunk ma,de a látási viszonyok egész nap elég korlátozottak maradtak.
    Tovább folytattuk a szintbeni haladást,majd egy elég meredek lejtőn leereszkedtünk a Nagy-Gerecse és Kis-Gerecse közötti völgybe egy bükkösön keresztül.
     Átlépve egy árkon a Kis-Gerecse fehér mészkősziklás oldalában haladtunk tovább előbb szintben,majd egyre meredekebb lejtőn. A járás itt a talajnak köszönhetően nehéznek  mondható,mert végig köveken,sziklákon kellett ereszkednünk,ugrálnunk nagyon figyelve a következő lépésre.
   Jobbról a szebbnél szebb sziklaalakzatok tették változatossá a tájat,balra a Nagy-Pisznice és a rajta ejtett óriási seb bukkant ki a bükkös tisztásain.http://labatlan.hu/pisznice  Kár,hogy nem volt időnk kitérni a bányához és a barlanghoz.
Rálátás a Nagy-Pisznice megsebzett oldalára

  Elhaladtunk egy sziklába vájt kis szentély mellett.
"Kőoltár"
A túránk során sok vallási motívumot fedeztünk fel,meglátszik,hogy ezen a részen az OKT útvonala majd végig megegyezik a M+.gif   zarándokúttal. 

    Egy tisztáson keresztül léptünk ki az erdészeti munkaútra,ahol csatlakozott hozzánk  Héreg felől a P.gif . 
A Vízválasztó nyereg a Nagy-Pisznicét választja el ,a Gerecsétől ,ahonnét a murvás úton ereszkedtünk Dk felé,óriási, kitermelt és szállításra váró farakások mellett.
    Elhaladva a most elhanyagolt képet mutató Ranch Fogadó mellett, Ék felé kanyarodtunk,majd pár lépés után kiértünk Pusztamarót történelmi emlékhelyre.
Pusztamarót,ahol sok ártatlan vér hullott  


    Az 1970-es években elnéptelenedett települést a XIII.-ik sz-ban említik először . A mohácsi csatavesztés után a menekülő magyar katonák és családtagjaik itt barikádozták el maguk,de a török sereg kegyetlen mészárlást (20-25000 ember esett el) hajtott végre köztük ,nem kímélve a nőket és gyerekeket sem.http://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztamar%C3%B3t .

       Elgondolkodtunk a szomorú eseményeken,fejet hajtottuk az áldozatok emléke előtt majd az egykori település elhagyott temetőjénél lévő ellenőrző pontnál elvégeztük a pecsételést és adminisztrációt.
Csak a temető jelzi,hogy itt egykor falu volt


  Az előző ponttól megtettünk 2,5 km-t 36 perc alatt,miközben az útvonal emelkedett cca 25,míg süllyedt  kb 170 m-t. Rövid frissítés és pihenés után folytattuk a túrát.
         Elhaladva a Sólyomfészek  üdülőtelep mellet az utunk szekérúton folytatódott és elkezdtünk kapaszkodni a Marót-hegy oldalában.Először az erdőszélen haladtunk,majd egy tarvágáson kerítéseken átkelve értük el a tölgyes erdőt.A tarvágásról pazar kilátás tárult elénk,talán innét volt a leglátványosabba TV torony épülete,kár,hogy a rossz látási viszonyok miatt a képek minősége nem a legjobb.
A tv adótorony a Gerecse csúcsán


    A közepesen erős kapaszkodás után elértük a Maróti-hegy nyakát ,ahol a P.gif  balra elhagyta az ösvényünk egy villanyvezeték alatt.Mi jobbra a vezeték alatt ,bokros,dzsindzsás ösvényen haladtunk,majd azt balra elhagyva a Domoszló-völgybe ereszkedtünk le,melyben szintezve haladva megkerültük a Vaskapunak nevezett katlant(szurdokot).
    A szakadék megkerülése után kapaszkodtunk egy tarvágás tisztásán ,míg újra elértük a távvezeték nyomvonalát. Itt a K.gif  balra Ék felé fordult a vezeték alá. Innét egy hosszú érdektelen hullámvasutazás után léptünk ki a bajóti országútra,melyen balra kanyarodtunk. Az útvonal ezen részét még a képen is fárasztó végignézni,hát még végig járni a bozótos ösvényen.
"...én még sohasem utaztam a szellemvasúton.."

  Pár lépés után jobbra kanyarodtunk és elkezdtük a kapaszkodást a Kökényes-hegy csúcsa felé.Előbb egy nyiladék meredek kaptatóján haladtunk,majd balra betértünk egy tölgyesbe,ahol szuszogva értük el a Büdös-lyuknak nevezett helyet.
A Büdöd-lyuk bejárata

   Tovább kapaszkodtunk ,kiérve az erdőből az emelkedő kezdett megszelídülni,felérve a hegytetőre, szintbe váltott majd elhagyva egy rózsafüzéres keresztet, a bükkösben ereszkedni kezdett először É ,majd K felé.
Mária úti kereszt rózsafüzérrel  


 Kiérve az erdőből, ,csodás kép tárult elénk ,láttuk a túránk hátra lévő hegyeit(Öreg-kő,Kő-hegy,Hegyes-kő)valamint a Nagy-Gete csúcsát,valamint a környék falvait.


  Az erdő szélétől balra térve a dűlő úton értünk ki az országútra,melyen jobbra kanyarodva Péliföldszentkereszt felé vettük az irányt.

    A jó kilométernyi aszfalton,mely végig lejtett, találkoztunk Gyöngyivel és Lacival kik Tokod felől idáig értek. A szokásos teendők elvégzése után pár száz m. után értünk be Péliföldszentkeresztre,túránk következő állomására.
A kegytemplom


      A zarándokhelyet az Árpád korban templomos lovagok lakták,ők építettek először kis kápolnát a csodatévő szentkúttal. A település a török időkben elnéptelenedett ,a XVIII .ik sz. második felében épült meg a mostani kegytemplom és kolostor. Azóta több rendház is gondozta,a pártállami időkben volt vájár iskola és fogház is.Jelenleg a Szalézi Rendház tulajdona,kik jelentős fejlesztésekkel virágoztatták fel. 
   http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9lif%C3%B6ldszentkereszt  ,  http://szentkereszt.szaleziak.hu/

    Péliföldszentkeresztre érve először az Ifjúsági Ház mellett haladtunk el,majd elértük az Idősek Otthonát ahol balra egy kis dombocska tetejére vezető útra fordultunk. Felérve a kegytemplomhoz megcsodáltuk a barokk épületet ,melyet- a Dunántúlra nem jellemző- fatorony fed . A templom mellet elhaladva a csodás parkban elértük az öreg gesztenyét,melyen az OKT vaspecsétje található. Mi szerettünk volna bélyegezni a másik pecséttel is,de a büfé zárva volt.Szerencsénkre találkoztunk az egyik Atyával,ki intézkedett és kinyittatta a büfét.Így nem maradtunk új típusú bélyegző és kávé nélkül.
A belső udvar


   Egy keveset elbeszélgettünk Halász Atyával,érdekes dolgokat tanultunk Tőle.A búcsúzás után egy kicsit még pihentünk az új és modern büfében. Összegeztük túránk ezen szakaszát,mely Pusztamaróttól 8,2 km volt ,amit két óra öt perc alatt tettünk meg.A túra útvonala emelkedett kb 230 m-t és ereszkedett cca. 415-öt.
     Ezután  felkapaszkodtunk a Kálvária dombra,megcsodáltuk a stációk egyedi építményeit,majd leereszkedtünk a kiépített sétaútra,mely a Szentkúthoz vezet,ahol a lourdes-i barlang is található.
A lourdes-i oltár

   Megkóstoltuk a bővizű forrás vizét,majd elsétáltunk a pár méterre található Katonasírokhoz.
Gondozott katonasír


       Egy perc néma főhajtással emlékeztünk a hősök előtt.Ezután megettük a pihenőhelyen a szendvicseink  és tovább indultunk a K.gif  -on,mely a rétet É felé hagyja el.Beértünk egy erdőbe,melyben egy szakadékos vízmosás oldalában kapaszkodtunk a Furdalos szántóföldjei felé,melyek mellett továbbra is felfelé haladtunk az Öreg-kő fele.
A jellegzetes formájú Öreg-kő


        Átérve a szántón elvadult kertek közt,majd bozótosban folytattuk az utat,míg beértünk egy vegyes erdőbe. Felérve egy szekérútra az ösvényünkből kivált a KB.gif  ,mely meredek lépcsőkön egyik irányba a Jankovich,másik irányba az 1.sz.zsombolyhoz vezet. sajnos idő hiányában ezeket ki kellett hagynunk,de visszatérünk. http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96reg-k%C5%91

   A K.gif élesen jobbra,Dk felé,egy ösvényen ereszkedett tovább előbb egy vegyes, majd egy akác erdőben.
Kilépve az erdőből annak szélén  haladva egy bokros réten értük el a pontot ahol jobbról becsatlakozott a K+.gif .  Az út itt egy köves mélyútban folytatódott és ezen ereszkedtünk le a csodálatos környezetben fekvő Mogyorósbányára.
Mogyorósbánya főtere

     A falut először a XIII.ik sz.utolsó harmadában említik  először az oklevelek. http://hu.wikipedia.org/wiki/Mogyor%C3%B3sb%C3%A1nya Elérve a falu központját megálltunk egy néma főhajtás erejéig a hősi emlékműnél,majd balra elballagtunk a Kakukk Sörözőhöz ,az ellenőrző ponthoz. Oda érve láttuk,hogy a hely még nincs nyitva,de az ajtónál kint volt a stempli.Miközben fotóztuk,megszólított bennünk egy Úr aki a Hidegecske forrásnál ténykedett.  
Keleties hangulat
                                                    Mint kiderült a hely tulajdonosa.Azonnal felajánlotta,hogy kinyit és oda adja az egyedi bélyegzőt.Mi örömmel elfogadtuk,így legalább tudtuk oltani a szomjunk egy finom sörrel.Az adminisztráció közben összegeztük a megtett szakaszt .

     A zarándokhelytől idáig 1 óra 20 perc alatt, kb 190 m-t emelkedve és cca 200 m-t ereszkedve, megtettünk 5,2 km-t.

  Visszatérve a falu központjába a K.gif  jobbra kanyarodva elkezdett emelkedni.Elhaladtunk a temető mellett,majd elkezdtünk kaptatni a Kő-hegy(Kőszikla csúcsa felé.
Úton a Kőszikla felé
Egy agyagos földúton,mely mélyútba váltott kapaszkodtunk fel a feketefenyveses platóra.Kiérve a csúcs peremén egy tisztásra,megcsodáltuk az elénk táruló panorámát.
Panoráma a fennsíkról
Megettünk egy csúcscsokit,majd megkezdtük DNy felé az ereszkedést a Tokodi-Pincék felé.Először egy ligetes részen,majd gyümölcsösök,szőlők közt értük el az üdülőházakat.Leérve egy kerekes kúthoz,jobbra tértünk a Kavics-Lakhoz,melynél bélyegeztünk az egyedi pecséttel,majd folytattuk a túrát.
Kavics-Lak I...

és II.
Kavicsos földúton értünk ki a forgalmas táti országút kereszteződésébe,melyen átkelve a Tokodra vezető aszfalton haladt tovább a 
K.gif  kb 200 m-t,ahol jobbra kanyarodva megkezdtük a meredek emelkedést a Hegyes.Kő csúcsa felé.

     Óránkra nézve vettük észre,hogy nagyon elszaladt az idő,ezért fokoztuk a tempót,nem szerettük volna ha ránk sötétedik a hegyen,mivel fejlámpáink is otthon maradtak.Először a Kis-kő 264 m-es csúcsára kapaszkodtunk fel elhagyott kertek mellett bozótos részeken. Egy szusszanás után folytattuk a kapaszkodást ,megkerültük a Hegyes-Kő csúcsát,melyre időhiányában nem másztunk fel(legközelebb)és megkezdtük a meredek lejtőn az ereszkedést Tokod felé. Egy vízmosás mellett füves,bokros részen jutottunk le a település első házaihoz. A lejtős utcán elértünk a hősi emlékműhöz,melynél szokásunk szerint megálltunk egy néma főhajtásra.
Néma főhajtás a hősök előtt

    Átkelve a település kis centrumán,elhaladtunk a templom mellett.Jó 200 m -t bandukoltunk még az Aladár Kocsmáig,mai napunk utolsó ellenőrző pontjáig.
A  cél
A jól megérdemelt söreink mellett elvégeztük az adminisztrációt és összegzést a mai nap utolsó etapjáról. Mogyorósbányától 1 óra 30 perc alatt értünk el a célunkig.Megtettünk 5,6 km-t miközben kapaszkodtunk kb 290 és ereszkedtünk cca 320 m-t.

    Ezután kocsiba pattantunk és elindultunk barátainkért Tardosra,kik már vártak ránk a Kemencés Vendéglőben,ahol megittunk még egy finom DAB sört ,megbeszéltük a mai túránk élményeit,tapasztalatait.Laciék ma is a "könnyebbik"részét fogták ki,hisz majd 1200 m.szintemelkedés volt az útvonalukon.Gratulálunk nekik!


   Összességében ma is egy kellemes szakaszt teljesítettünk,kár,hogy a látási viszonyok nem voltak jók,de az időjárásra nem lehet panaszunk.
   Rengeteg szép helyen jártunk,sok újat tanultunk a történelmi emlékekben bővelkedő szakaszon. Sok lenyűgöző panorámát nyújtó csúcson,tisztáson jártunk.
   Ez a szakasz maradandó emlékeket adott,biztos visszatérünk még,hogy átfogóbb túrákat is tehessünk a környéken.

Több kép:https://picasaweb.google.com/103760014976474328259/OKTBanyahegyiErdeszhazTokod?authkey=Gv1sRgCI6c1eD9nI3kpQE    Térkép és szintrajz a szakaszról:


Dátum: 2014-11-24
Hossz:25.8 km
Szintadatok: +844/-1159

     
    

2014. november 19., szerda
   OKT    22.TÚRA  2014.NOV.11. SIROK-SZARVASKŐ
 " Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak."

   Wass Albert       A mai napra-levezetésként-egy könnyebb túrát választottunk,ami  kb.20 km-t és aránylag kevés szintet ígért. A mai nap elhagyjuk a Mátrát és elkezdjük a Bükk tájait bejárni,bár az igazoló füzet szerint még a mátrai szakaszt teljesítjük,földrajzilag viszont már a Bükk-hegység előszobájába lépünk.

    Reggel fél nyolckor hagytuk el szállásunk Mátraházán,ragyogó napsütésben indultunk el Sirok felé a 24-es főúton. Elérve a parádsasvári kereszteződést,nagyot változott az időjárás,megint tejfehér ködbe értünk,mely csak 10-fél 11 felé oszlott fel,így túránk első szakaszát sikeresen elrontotta.
   Rendhagyó módon ma együtt teljesítettük a távot,majd a célból tömegközlekedve mentünk vissza az autóért.

    Sirok volt vasúti megállójától,átkelve a Parádi-Tarna patakon, jó 600 m-t gyalogoltunk az aszfalton,míg elértük a főutat.Azon a K.gif  jobbra kanyarodik.Pár lépés után elértük a falu első házait. Elérve a falu központját a jelzés balra a vár felé vitt bennünk.
    Útközben megálltunk a Hunor vendéglőben,ahol szintén lehet pecsételni.
A reggeli pecsételőhely
 Mi is így tettünk,majd ittunk egy presszó kávét és folytattuk az utat.

  Sirok első említése a XIV.-ik sz elejére tehető.A falu a Tarna völgyében fekszik a Mátra és a Bükk találkozásánál.Elsősorban a középkori váráról ismert,mely rengeteg turistát vonz a faluba.Jelenleg a várban jelentős rekonstrukció folyik,mely impozánssá fogja tenni,de el is veszti az eddigi érintetlen varázsát.Bővebben a településről:http://www.sirok.hu/var/ 
    Elhagyva vendéglőt pár száz m után jobbra fordultunk és elkezdtünk kapaszkodni a vár felé.Újabb jobbos,majd balos kanyar után ,szuszogtató emelkedőn értük el a vár új fogadóhelyiségét.
Vadiúj bejárat  Sirok várához
 Az út meredeksége nem csökkent,így egy-egy pihenő után értünk fel a kereszteződésbe ahol a KL.gif  jelzés balra tért a várhoz.
   Úgy döntöttünk,hogy bár a látási viszonyok egyáltalán nem voltak kedvezőek,azért felmászunk a várhoz.Az eddigi emelkedő még meredekebbé vált,jó 200 lépés után értük el a várat,mely legutóbbi ittjártunktól sokat változott(nem épp előnyére).
Sirok vár I.
és II.

  A korlátozott látási viszonyok ellenére körbe jártuk a várat megkerülő panoráma utat. Jó időben csodás kép tárulhat a szemünk elé,mivel jobbról végig szakadék mellett halad az ösvény,így semmi nem korlátozza a kilátást.

    Visszatérve a K.gif  -ra ,átvágtunk a rendezett parkon,hol padok és sütőhelyek várják a kirándulókat.Enyhe kapaszkodással elértük a Barát és Apáca sziklákat,melyekhez rövid kitérőt tettünk.
A sziklák,ködben
Pár fénykép elkészítése után egy ösvényen beléptünk egy bokros részre,mely nemsokára vegyes erdőre váltott.
   Elhaladva a Törökasztala mellett,ahol jó időben szép panoráma tárul elénk,de a köd miatt most ide nem tértünk ki ,hanem tovább haladtunk az Alma.lápa tető felé. Az erdőt itt elsősorban akác jellemzi,de egy-két feketefenyő is fellelhető. A K.gif  itt kényelmes gerinctúrán vezet egészen a Karácsony-pallagig ,ahol a tölgyesben balra a K+.gif  válik ki Bükkszék felé. Mi élesen jobbra fordultunk és fenyves mellett ereszkedtünk lefele a Kígyós-patak völgyébe.
   Átkelve a patakon dózerútra térve,elértük a Rozsnakpuszta bélyegzőhelyét
Gémeskút Razsnokpusztán
.Elvégeztük az adminisztrációt,kicsit pihentünk és összegeztük az eddig megtett utat. Siroktól idáig 9 km-t gyalogoltunk 2 óra 17 perc alatt,miközben felfelé kb 280,lefele cca 210 m-t teljesítettünk.
  Elhaladva a puszta épülete mellett,ahol egy egyedi ,a tulaj által készített jel a keskeny aszfaltútra terelt bennünk.Ezen az aszfaltcsíkon,tempós haladás mellett,hullámvasutazva,néhol pazar kilátás mellett értük el előszőr az egerbaktai,majd a bátori útkereszteződést
Aszfalton a Mátyás-bérc felé
.Az előbbinél a Büdös-kő,az utóbbinál a Mátyás-bérc tömbje alatt kapaszkodtunk és ereszkedtünk.

   A K.gif   a bátori műútról egy szállítóútra tért jobbra,balra a Mátyás-bérc magasodott.Először egy csemete kert mellett haladtunk a szállítóúton,mely mellett hol fiatalos,hol cserjés kísérte az egyhangú vándorlásunk. Jó 2 km eseménytelen gyaloglás után értük el a Gilitka gödre tar oldalát.
Pár éve még erdő borította

  
Ezen a szakaszon többször elvétettük a gyér jelzéseket,párszor keresnünk kellett a helyes utat. Egy derékszögű balos kanyar után,tölgyesben felkapaszkodtunk az Egerlátónak nevezett pontra,de nekünk nem volt szerencsénk látni Eger házait.
   Pár lépés után jobbra a K+.gif  válik ki,mely Egerbe tart. Mi tovább haladva elértük a Ksl.gif    tanösvényt,mely a Kecskefart(egykor Szarvaskő gazdái itt tartották a házi állataik) érintve a Major-tetői(369m) kilátóhoz vezet.
  Mivel idővel jól álltunk ezt az útvonalat választottuk,mivel a kitisztult idő csodás panorámát ígért.
Az útvonal egész a Kecskefar platójáig
Panoráma a Kecskefar-nál
egy dózer úton,végig szuszogtató emelkedőn haladt.
 Átvágva a fennsíkon enyhe emelkedő után értük el a kilátót ,melyet egy telefon adótoronyból alakítottak ki.
Adótorony/kilátó a Major tetőn


  Egy rövid szusszanás után megettük a szendvicseink,frissítettünk,megettünk egy csúcscsokit és felmentünk a toronyba ahonnan lélegzetelállító panoráma tárult elénk a szarvaskői völgykatlanról.
Panoráma a toronyból...
Szarvaskő madártávlatból I.

  Egy jó negyed órás bámészkodás után folytattuk az utunk,lefele a K3.gif   jelzést választottuk,mely 300 m után tér vissza a K.gif  -ra,viszont nagyon nehezen járható.Végig iszonyúan meredek,a talaj sziklás,köves,zuzalékos.Tényleg csak gyakorlott és jó fizikai állapotú túrázóknak való.Jól megizzadva értünk le a Peka forráshoz a Csurgó-patak völgyébe.
  Átkelve a kis patak hídján pár lépéssel elértük Szarvaskő első házait,ahol megcsodáltunk egy újabb mátrai keresztet
A falu szélén
.Kedélyesen elbeszélgettünk egy öreg hölggyel aki a keresztet és környékét gondozza.
   Leereszkedtünk a falu központjába a templom és a polgármesteri hivatal mellett.
Róm.kat. templom a főtéren

Mivel még volt időnk a busz indulásig és nem voltunk még fáradtak ezért megbeszéltük,hogy felmegyünk még a várba, a K.gif  -on.
   Mielőtt nekivágtunk volna,betértünk a Vár-presszóba,elvégezni a pecsételést és egy kis folyékony kenyeret venni magunkhoz.
A jutalom

  A táv második szakaszán 11 km-t tettünk meg ,kereken 3 óra alatt és mind felfele,mind lefele cca 300 m-t teljesítettünk.

  Szarvaskő csodás helyszíne fekszik,hegyek közt ,egy völgykatlanban az Eger patak szeli ketté,kedvelt kirándulóhely:http://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvask%C5%91

  A kis pihenő után,átkelve az Eger patak hídján a K.gif -on,  kb 600 m. erős,szuszogtató lejtőt legyűrve értünk fel Szarvaskő várának csekély romjaihoz,ahonnét újabb lélegzetelállító panoráma tárult elénk.
Szarvaskő váránál 
Szarvaskő madártávlatból II.

   
  Leereszkedve a faluba pár perc várakozás után érkezett meg a busz,mellyel Egerbe mentünk.Ahol rövid várakozás után a Sirokra tartó járattal tértünk vissza az autóhoz és indultunk haza.

   Az utolsó nap egy kevésbé megterhelő,egyhangú szakaszon volt. Sajnos reggel Sirokon semmit nem láttunk,így a szarvaskői látnivalók kárpótoltak. Ha az induló és cél állomás látnivalói nem lennének ez egy nagyon érdektelen,unalmas szakasza volna az OKT-nak.

   Összeségében príma három napon vagyunk túl,rengeteg szép helyen jártunk,csodás emlékekkel fogunk visszagondolni erre az időszakra.

A szakasz többi felvétele:https://picasaweb.google.com/103760014976474328259/OKTSirokSzarvasko?authkey=Gv1sRgCOW8lqfvi-2MkgE     Térkép és szintrajz:

   
Dátum: 2014-11-11
Hossz:19.9 km
Szintadatok: +582/-512