2016. augusztus 2., kedd

Fertőd           Esterházy-kastély                        2016.március.15.   
Fertőd címere                                       Fertődön a muzsika városában Kikelet havának tizenötödik napján ,Nemzeti Ünnepünkön  jártunk.  A mai nap igazán túrázni szerettünk volna, de mivel vacak-télies volt az idő, ezért kis csapatunk,úgy döntött,hogy ma egy kirándulás keretében keressük fel a mozgalom azon pontjait,ahová egyéb túráink során nem vagy nem mostanában fogunk.

Fertőd jelképe

                                       Fertőd az ország északnyugati szegletében fekszik a Fertő-Hanság kistájon,az osztrák határtól 7 km-re. A település Győr és Sopron közt fekszik,a 85-ös főúttól mindössze 3 km távolságban,Kapuvár felől Fertőendréden vagy Fertőszentmiklóson kell lefordulni,hogy elérjük autóval. Sopron irányából a 8518.sz. mellékúton is elérhetjük. Ausztria irányába a 8529 sz.mellékúton indulhatunk el,majd az országhatártól a B51 főúton érhetjük el Nezsider (Neusiedl am See) kisvárosát,ahol az A4 -es autópályára térhetünk.  Vasútállomása nincs,de Fertőszentmiklóson a GySev fővonalon elérhető. A Fertőszentmiklós és Nezsider közt lévő Fertővidéki Helyiérdekű Vasútnak Fertőd-Fertőszéplakon van állomása.

http://www.openstreetmap.hu/?zoom=12&lat=47.65093&lon=16.86195&tur=1A Fertő-tó déli oldala,a rengeteg náddal(2012.05.01)

                                    A mai Fertőd a magyarországi közigazgatás átszervezésekor(1950) kapta a nevét,az Árpád -korban még meglévő Villa Ferteud(1234) és Villa Ferteu(1265) település után. A jelenlegi település két addig  önálló település összeolvadásából jött létre(Süttör és Eszterháza) 1950.szept.7.én.


                                   A régebbi történelemmel bíró rész ,Süttör már a kőkorban is lakott terület volt, első írásos említése 1313-ban történik Sehter alakban.A középkori jobbágyfalunak a birtokosai gyakran váltogatták egymást (Kanizsaiak,Nádasdyak). Nádasdy Ferenc bukását követően  Esterházy  Antal veszi kezelésbe és a következő évszázadokban a család kezén is marad. Fényes Elek1851-ben a geográfiai szótárában így ír a faluról: 
                       "Süttör magyar falu,Eszterháza mellett 724 katolikus lakossal"                                   Eszterháza  története a XVIII.sz. második felétől datálódik,ekkor a Fertő zsombékos partján Esterházy Miklós alapította. 1762-ben  elképzelései szerint megkezdi az évtizedekkel korábban épített vadászkastély főúri kastéllyá való átalakítását.  Az új kastély 1766-ban kerül tető alá,ekkora a környékén egy falu alakult ki,melyet neves egyszerűséggel a családról Eszterházának neveztek el. Egyutcás,városias elrendezésű község lett,ahol eredeti angol ménes és répacukorgyár volt található.


Eszterháza

                               Fertőd összevonását követően 1972-ben vált nagyközséggé,majd 1995-ben megkapta a városi rangot.  A város legfőbb vonzereje és gazdaságának mozgatója a már említett Esterházy- kastély,melyet turisták tömkelege keres fel az év minden szakaszában.


Az Esterházy Kastély díszes kapuja

                A fenti nevezetességen kívül sok látogatót vonz még a Fertő-Hansági Nemzeti Park(1994-tő) ,melyet már  1979-ben bioszféra rezervátummá nyilvánítottak. A  Nemzeti Parkot,a Fertő tó környékét ,a Fertő menti településeket az Unesco 2001-ben a Világörökség részévé nyilvánította. A Nemzeti Parknál meg kell említeni az osztrák Neusidler See-Seeewinkel Nemzeti Parkot is,mivel a kettő szerves egységet alkot. A Park magyar részét két terület alkotja.


Pusztai-rét a tó nyugati oldalán (2012.05.01.)

                   -   A Fertő-tó  Közép Európa harmadik legnagyobb tava  és a kontinentális síkvidéki sós tavak legnyugatibb képviselője,kéregmozgások és a jégkorszaki szelek hatására jött létre. Sekélysége végett területe tág  határok közt mozog,többször kiszáradt,legutóbb 1868-72 közt.A vízben magas a sótartalom.A XX.sz. elején a tó és vele vízrajzilag összefüggő Hanság lecsapolásakor a déli oldal gyors ütemben kezdett elnádasodni,ami mára lelassult.Adottságai végett sok ritka és védett vízimadárnak biztosít életteret.A tó nyugati oldalán lévő pusztai réteken sok védett és ritka növény látható.A keleti vidékén szikes puszták találhatók ,ahol ugyancsak sok ritka és védett növény és állat életere található.


Az elszikesedett keleti part (2012.05.01.)

                   - A  Hanság a szél felszínformáló munkája révén alakult ki a folyók homokos-kavicsos hordalékainak lerakását követően. Területét a Hanság-főcsatorna osztja ketté(Kapuvári-Hany és Lébényi-Hany)

Séta a Kastélyparkban

                             Fertődre Kapuvár irányából a Süttöri városrészt érintve érkeztünk. Egy rövid pillanatra megálltunk a településrész nevezetességénél a Szent András római katolikus templomnál. A nagyméretű neogótikus templom 1889-ben épült Zatzka Lajos bécsi építész tervei alapján.


Süttör  rk.templom

                             Innét .a város központjába mentünk,ahol  a kastély melletti parkolóban könnyedén találtunk parkolóhelyet. Az idő ekkorra már elég szépen helyreállt,az eső elállt,a szél csillapodott a nap pedig kisütött, így kellemes kora tavaszi  időben érkeztünk Fertőd jelképéhez a kastélyhoz.

                                A  barokk  Esterházy-kastély épületegyüttese és a benne lévő kiállítás Fertőd fő vonzereje és Magyarország egyik kiemelkedő látnivalója.

Esterházy Kastély

                                 A felségárulás vádjával kivégzett Nádasdy Ferenc birtokait a császári kancelláriától megvásárolta Esterházy Pál,így többek közt a Süttöri birtok is a család kezére került. 1720-ban Esterházy József irányításával épül meg a mai kastély helyén egy U alakú vadászkastély.1762-ben Esterházy(Fényes)Miklós megbízásából a vadászkastélyt teljesen átépítették,ekkor nyerte el mai formáját.Több építész dolgozott rajta,de az épületegyüttes alkotója lényegében a Herceg volt.  A jelenlegi épületegyüttes közel húsz év alatt alakult ki,mely a bécsi Schönbrunn és a párizsi Versailles méltó párja volt.Az itt lakó Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége folytán a XVIII.sz-i  Magyarország fő kulturális központja volt,melyet magyar Versailles-ként is szoktak nevezni.A kastély fénykora az 1768-90 -es évek közé esik,az első nagyszabású ünnepséget 1770-ben rendezték,a herceg ekkor mutatta be kastélyát a bécsi arisztokrácia számára.


A barokk Főúr: Esterházy(Fényes)Miklós

                                 Az egyik utolsó magyar barokk főúr és mecénás az egykori vadászkastélyból Európa egyik kulturális és művészeti fellegvárává emelte Eszterházát. E  jelző elsősorban az Esterházyak udvari zeneszerzőjének Joseph Haydn-nek köszönhető ki  a kastélyban megépülő Operaház karmestere lett. Az Operaházban hetente több előadást tartottak,melyet a herceg bőkezűségének köszönhetően bárki ingyen élvezhetett.Az előadások közül Haydn alkotásai jelentették a csemegét,melyeknek élvezetére az akkori Európa krémje zarándokolt a kastélyba.1773 szeptemberében maga Mária Terézia is meglátogatta az Esterházyak központját. A császári vendég tiszteletére természetesen új Haydn darabok csendültek fel.


Az északi szárny

                               Miklós herceg halálával(1790) Eszterháza tündérvilága is lassan szertefoszlott ,a hercegi család Kismartonba(Eisenstadt)tette át székhelyét ,s a pompás ,fényűző kastélyt jóformán csak vadászatokra használta.


Joseph Haydn szobra

                                 1902-ben aztán Esterházy IV.Miklós herceg feleségével (gr.Cziráky Margit)visszaköltözött a felújított kastélyba.,s család egészen 1945-ig a kastélyban lakott.


A Főépület a magyar Versailles-on

                                      
                                    A II.vh-t követően a kastély berendezéseit széthordták,a falakon belül mezőgazdasági kutató intézet,irodák,raktárak géptároló színek működtek. Az 1950-es évek második felében aztán a nem oda való dolgok kikerültek az épület falai közül és elkezdődött a lassú munka,melynek eredményeként először 1959-ben -Hayd halálának 150. évfordulóján-Múzeum nyílt az épületben.


A déli szárny

                                      A műemlékegyüttes teljes körű felújítását 2000-ben határozta el a magyar kormány .Az első eredmények 2001-ben mutatkoztak meg ,ekkor a kastély kápolnájának felújítása fejeződött be.Ezt követően került sor a díszudvari homlokzatok helyreállítására,majd a kastélypark rendezése következett.A múzeumi szárnyakban gazdagabbak lettek a kiállítások,új tárlatok nyíltak. Megnyílt a Kastélyszálloda és új fogadóterek épültek. Az egyik legimpozánsabb magyarországi barokk-rokokó kastélyra folyamatosan költ a mindenkori kormány,hogy mihamarabb visszanyerhesse eredeti pompáját,fényét.


Korabeli öltözék

                                     Az állam a kastélyban egy lakosztályt tart fenn az Esterházy család számára. Jelenleg a  család feje herceg Esterházy Antal.
  
                                         A kastélyban napjainkban is tartanak jeles kulturális,elsősorban komolyzenei programokat,melyeket az emeleti díszteremben tartanak,évente majd 50-et. Jeles esemény az Eszterházi vigasságok ás a Haydn szeminárium programjai.


Lépcsőfeljárat az emeleti bejárathoz

                                            A kastély körül kialakított parkban igazán felejthetetlen és kikapcsolódó sétát tehetünk az évszázados cserek,tölgyek és az üdezöld díszbokrok közt .A parkot előbb franciaparknak építették meg,majd a XIX.sz-ban a természethez jobban igazodó angolparkká építették át.Angolpark

A
                                          Látogatásunk során körbejártuk a kastély pompázatos épületét,sétáltunk egyet a parkban. A belső látogatást most kihagytuk,mivel a következő csoport indulására majd félórát kellet volna várni és a látogatás időtartama is elég időigényes,így nem végeztünk volna a tervbe vett programunkkal.


A Kastély hátsó homlokzata a park felől

                                             Ítinerjeinkbe a kastély látogatóközpontjában szereztünk be igazoló bélyegzőt,majd fájó szívvel intettünk búcsút hazán egyik leglátványosabb látnivalójának a csodálatos Esterházy kastélynak.   Több kép Fertődről:https://goo.gl/photos/sssR9JnQ5pcuCiyu7

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése