2016. július 21., csütörtök


      Kapuvár    Belváros-templom                 2015.március.15.

                Kapuváron a Rábaköz szívében, Kikelet havának tizenötödik napján ,Nemzeti Ünnepünkön  jártunk.  A mai nap igazán túrázni szerettünk volna, de mivel vacak-télies volt az idő, ezért kis csapatunk,úgy döntött,hogy ma egy kirándulás keretében keressük fel a mozgalom azon pontjait,ahová egyéb túráink során nem vagy nem mostanában fogunk.

                     
              
Kapuvár címere

            
                       Kapuvár (hív)   a Kisalföld két kistájának a Rábaköznek és a Hanságnak a találkozásánál fekszik,területén a Kis-Rába folyik keresztül ,míg északi határát a Hanság-főcsatorna ,a nyugatit pedig a Répce folyó adja. 

                      A kisváros a Fertő-tótól elterülő vidék központja ,kitűnő infrastruktúrával rendelkezik. A városon halad keresztül a 85-ös főútvonal,mely Győrt és Sopront köti össze. A főútvonalat az utóbbi esztendőkben fejlesztik gyorsforgalmi úttá,melynek átadását követően további lendületet hozhat a város számára. Kapuvár vasútállomása a Győr-Sopron-Ebenfurti  vasút fővonal mellet fekszik,mely szintén könnyű és gyors megközelítését teszi lehetővé vasúton is.  Szintén előnyére válik az osztrák határ közelsége,miáltal az ausztriai  autópályák is fél óra alatt elérhetőek a városból((pl A4   ,Pandorf 50km).

http://www.openstreetmap.hu/?zoom=12&lat=47.61091&lon=17.01748&tur=1


Kapuvári pillanatkép


                   Kapuvár neve az egykori nyugati gyepűrendszer megerősített átjárójára,kapujára utal,sokáig egyszerűen Kapunak hívták. A környékről már a csiszolt kőkorszakból is kerültek elő régészeti leletek,amik bizonyítják,hogy már akkor is laktak a környéken.  A környéken található földvárak(Földvár,Feketevár) egyes feltételezések szerint illír vagy avar hagyatékok lehetnek,de legkésőbb a XIII.sz-ban építették őket.

                 A Honfoglalást követően Sur vezér nemzettsége telepedett le és itt alakult ki a nyugati gyepűrendszer megerősített kapuja.    Első írásos említését III.István király ajándékozási okiratában találhatjuk . Első név szerint említett várnagya egy Ditrik nevezetű személy volt.  1350-ben I.Lajos adományozott a vár birtokaiból a Kanizsai család tagjainak,majd 1387-ben Zsigmond az egész várat tartozékostul Kanizsai Jánosnak adományozza. 1536-ban házasság révén került Kapuvár térsége Nádasdy Tamás birtokába. 1550-ben már iskolát jegyeznek fel itt,1558-ban pedig mezővárosi rangot kap.

                      A török idők vérzivataros éveit nem ússza meg a város,várát 1594-ben foglalja el rövid időre a török. Hősök Parkja
  
                        A környék urát,Nádasdy Ferencet a Wesselényi -összeesküvésben viselt szerepéért kivégzik,a környéket ekkor kebelezik be az Esterházyak.   A Rákóczi szabadságharc alatt,a várért komoly harcok alakultak ki,majd végül a kurucuk felrobbantották.A vár maradványait az Esterházyak sokadik kastélyukká építtették át.. Ezzel egyidőben a város katonai jelentősége megszűnt a birtokos hercegi család pedig sorra elvette a város lakóinak kiváltságait és egyre nagyobb terhet rótt rájuk. Az elégedetlenség azután 1826-ba parasztfelkelésben csúcsosodott ki.  A XIX.sz- második felében jelentős gazdasági fellendülés jellemezte a várost,Báró Berg Gusztáv 1864-ben bérbe vette és sikeresen mintagazdasággá fejlesztette a kapuvári uradalmat.


Séta a Parkban

                        1871-ben elvesztette mezővárosi rangját,de fejlődése tovább gyorsult. Ekkor épűlt meg a keskeny nyomtávú vasútvonal,mely az addig nehezen elérhető gazdasági majorokat (Mekszikópszta,Tőzeggyár,Földvár etc.)kötötte össze a várossal. A vasút 1978-ig üzemelt. Ugyanekkor épült a város intézményeinek,ipari létesítményeinek is a jelentős része.

                          A két vh. közt is tovább tartott a térség fejlődése az Esterházyak húsgyárat létesítettek,melynek következtében a fejlett mezőgazdaság mellé az állattenyésztés is felzárkózott. 


Emlékmű

                          Az első TSz. 1949-ben alakult meg,az 1950-60-as években jelentős élelmiszer,könnyű és gépipari központtá vált.. A meghatározó,a mai városképet kialakító építkezések 1970-et követően kezdődtek,ekkor lakótelepek,,színház, stb. épült.

                              Kapuvár 1969-ben kapta vissza városi rangját.A rendszerváltást követően sem állt meg a környék fejlődése,ezekben az években többek közt Ipari Park ,termálfürdő is épült. 

                          A nagy múltú település nevezetességei,termálfürdője és a változatos rendezvények sok turistát vonzanak a városba.'56-os Emlékmű a közpintban

                         Kapuvárra a 85-ös főúton Csorna irányából érkeztünk meg, szemerkélő esőben és csípős kellemetlen szélben.A kisváros megismerését a központ felkeresésére korlátoztuk ebben a cudar időben. Az autóval a város főterén parkoltunk le.

                           Először  az egykori vár helyén épült Esterházy kastélyra vetettünk pár pillantást.Miután a kuruc csapatok a várat felrobbantották.,a környék urai ,az Esterházyak, a XVIII.sz-közepén a romokból egy kastélyt építtettek maguknak. Ez a barokk kinézetű kastély,mely az egykori vár töredékén épült,igénytelen építmény volt. A földszinti dongaboltozatos helyiségeiben uradalmi hivatalnokok az emeletén pedig főtisztviselők laktak. 1843-ban a kastély tetőzete a várost sújtó tűzvészben leégett,a tervek szerint egy szerény klasszicista kastélyt építtetett volna az uradalom,de végül csak a kijavítására került sor.. Amikor 1864-ben Báró Berg Gusztáv az uradalommal együtt bérbe vette ebben a változatlan állapotban találta a kastélyt. A század utolsó negyedében aztán a bérlő jelentős változtatásokat végeztetett az épületen és főúri lakhellyé építtette át.  1945-öt követően államosították az épületet,ezután működött ifjúsági házként,színházként. Ezek a funkciók nem használtak az állagának,a kastély Park értékes fáit kiirtották. A rongálás odáig fajult,hogy le akarták bontani az épületet,melyet a község elöljárósága sikerrel megakadályozott. Ekkor kisebb állagmegóvási munkálatokat végeztek,majd itt helyezték el a gépállomást. 1957-60 közt aztán végre sor kerülhetett az épületek teljes körű felújítására,de az udvari homlokzat értékes, XIX.sz-i részleteit nem állították helyre. Ma az épületben Múzeum,Iskola és a Városháza működik,egy újabb felújítás ráférne az épületre.


Az egykori Kapuvári-vár

                             A    Rábaközi Múzeum az egykori Esterházy kastélyban kapott helyet . Gyűjteménye a térség évezredes múltját,hagyományait mutatja be. 

                                     Az egykori várból a Hősök Parkján keresztül haladtunk tovább. A Parkot az I.világháborús Emlékmű uralja,mely Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása és több mint 260 nevet olvashatunk rajta. 

I.vh-s Emlékmű

                           A Hősök Parkjának DNy-i szélén található a Szent Anna templom klasszicista épülettömbje. Kapuvár első temploma a várban lévő várkápolna volt. Ezt követően 1679-ben egy fatemplom épült,ezzel egyidőben alapítják a plébániát is. 1718-ban épül meg az úttal párhuzamosan a város első kőtemploma,mely a rohamosan növekvő lakosság számára rövidesen kicsinek bizonyul.  Ezért 1808-ban megépítik a város második kőtemplomát hatalmas világítóablakokkal és erős toronnyal. Az új templomot Szent Anna tiszteletére szentelik fel.1843-ban az addigra már kicsinek bizonyuló templom egy tűzvészben súlyos károkat szenved. Az újjáépítés során átépítik és két mellékhajót építenek hozzá.A kazettás mennyezetet megnyitják hatalmas kupolákat emelnek bele. A kibővítést követően az új templom a Rábaköz legszebb és legnagyobb templomává válik. A templom falán lévő táblán ezt olvashatjuk:           
Szt. Anna templom


          "Épült klasszicista stílusban,eklektikusan átalakítva.Ezen munkálatokat megszervezte és irányította Dominkovics Sándor esperes-plébános."    

           
                    A későbbiekben Német János prépost-plébános építteti meg a ma is látható orgonát.Az 1950-es években,mikor a vallást nem szívesen nézték az ország vezetői a kapuvári templom mégis fejlődik,a hívek adományából felújítják,csinosítják.


A templom  homlokzata

                       A templom érdekessége a jobb hajóba beépített Lourdesi-barlang,a bal hajóba pedig 1989 májusában készült Szarkofág oltár,melyen a következő olvasható:

                          "Mindenszentek tiszteletére a szenvedő lelkekért,a világháború áldozatainak emlékére."


                           A milleneum  évében bronztáblát helyeznek el a templom oldalán a harangok háromszori pusztulásának emlékére.Pieta a rk.templom mellett

                     Mivel egy intézményt sem találtunk nyitva ,így csak kívülről tudtuk megismerni azokat. A fázós időben behúzódtunk egy belvárosi cukrászdába,ahol finom helyben sütött süteményekkel és teával/kávéval melegítettük fel átfagyott csontjaink. A kávézóban még elvégeztük az adminisztrációs feladatunk és kértünk az ítinerjeinkbe egy -egy igazoló stemplit,majd nem maradt más hátra mint vissza sétálni az autóhoz és tovább állni az álmos,ünnepi hangulatot egyáltalán nem árasztó kisvárosból következő úticélunk felé.


  Több kép Kapuvárról:  https://goo.gl/photos/FtGXSXwJakwQepi68

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése